Stichting Kiro bestaat sinds april 2002
Ons doel is het verbeteren van de leefomstandigheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in Oost-Europa.DSC01508
Wij werken voor een huis in Djurkovo en sinds 2005 voor een kindertehuis in Vidrare. Djurkovo ligt in de Rodopen, een bergstreek in Zuid-Bulgarije. In het huis wonen nu 39 jongeren die ouder zijn dan 18 jaar. Vidrare ligt in het Balkangebergte, 80 km van Sofia. In dit huis wonen sinds 2010 47 kinderen onder de 18 jaar en 45 jongeren boven de 18 jaar. Op korte termijn wil Stichting Kiro directe financiële ondersteuning bieden.

KindWij DSC01552werken samen met FICE Bulgarije, een belangenvereniging voor kindertehuizen. FICE heeft ook contacten met de regering. Onze gezamenlijke visie is om het personeel dat in het kindertehuis werkt, op te leiden. Wij denken hierbij aan scholing op het gebied van pedagogische- en groepsbegeleiding, fysiotherapie en activiteitenbegeleiding. Ons uitgangsprincipe hierbij is “anderen helpen zichzelf te helpen”. Wij geven de voorkeur aan het aanschaffen van producten in Bulgarije, omdat er dan mogelijkheden zijn voor service en reparatie. Aankoop van producten ter plaatse is goed voor de economie van Bulgarije en de meeste producten zijn daar veel goedkoper.

De medewerkers van Kiro zijn vrijwilligers en zij ontvangen geen enkele vergoeding, in welke vorm dan ook, voor hun werkzaamheden. De stichting ontvangt geen subsidies en is aangewezen op giften van organisaties en particulieren. Voor grotere projecten hadden we de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling ( NCDO) als medefinancier gevonden. Sinds 1 jan 2007 is Bulgarije lid van de EU en kan NCDO ons niet langer helpen met financiering van projecten, want NCDO mag geen projecten in EU-lidstaten financieren